1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A

Mikroszkópos gyökérkezelés esetbemutatás 6.

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka és fogászati anamnézis

Egy fogorvos kolléga referálta, mert többször cserélt már tömést a 46-ban és nem válik panaszmentessé
A frissen ideiglenesen tömött fog ráharapásra időnként élesen belenyilall, majd azonnal el is múlik a panasz
A fog vitális, a ct-n nincs periapicalis elváltozásra utaló jel, a tömés nem közelíti meg a pulpakamrát
Általánosan pus ürül a fogak környezetéből enyhe nyomásra, több helyen mélyebb tasakok szondázhatóak (46-47 közti területen is, ami a ct-n is feltűnő)
Első lépésben parodontológiai konzultációra irányítottam a pácienst (ahol zárt kürettet javasoltak 46-47 területén)
Instruálásban, motiválásban részesült
Kiindulási helyzet
46-os vizsgálata
Megfigyelés: MO kompozit tömés, OD foszfát cement IT
Röntgen: 46 környezetében a distalis tasak az egyetlen rendellenes jel
Fájdalom spontán fellépése: +
Fájdalom fellépése ráharapásra: +
Vitalitásvizsgálat hidegspray-vel: +
Érintésérzékenység: –
Kopogtatási érzékenység: –
Mozgathatóság: –
Szondázhatóság: +
Tapadásveszteség: +
Fistula: –

Kezelési terv

A parodontológus kolléga visszairányította hozzám gyökérkezelésre a pácienst (a tasak nem indokolja a panaszokat)
Endodontiai diagnózis: acut irreversibilis pulpitis?
Kérdésfelvetés: irreversibilis-e a folyamat?

Terv:

Felvilágosítás a kezelés menetéről (alapvetően a megfigyelés mellett döntöttem volna, ha a páciens nem utazna minden kezelésre több órát és nem fogyott volna el a türelme) és a kezelés kockázatairól
Izolálás
Trepanálás
Megmunkálás
Átöblítés
Gyökértömés
Onlay
Utókövetés 4 évig

Kezelési előkészületek (2020.01.15)
Beleegyező nyilatkozat és kezelési terv aláírása
Érzéstelenítés
Mikroszkóp (Zeiss PROergo) beállítása
Kofferdam felhelyezés (Ultradent: DermaDam)

Lassan és nehezen érzéstelenedett el
A kiindulási felvétel alapján hosszú és szűk csatornákra számítottam
Sajnáltam, hogy nem sikerült lebeszélnem a pácienst a gyökérkezelésről (már jópárszor megállapítottam utólag, hogy a legegyszerűbbnek tűnő gyk-nek is van kockázata)
Trepanálás
Primer hozzáférési nyílás (trepanáló gyémánt: Komet)
Distalisan és lingualisan caries eltávolítás
Bemenet-preparálás (35-ös U file-lal)
D és ML-t összekötő isthmus kitisztítása (U-file-lal)
Munkahossz meghatározása
Szondázás K-file-lal (ISO 10)
Endomotor (VDW.GOLD RECIPROK)

DL: 21mm (D felszínhez)
DB: 21mm (D felszínhez)
ML: 25,5 mm (ML csücsökhöz)
MB: 23,5mm (MB csücsökhöz)

Megmunkálás menete I.

A ct-n látható különálló DL és DB csatornabemenet UH 35-el egybepreparáltam, mert a csatornák néhány mm után egybefutottak
D csatorna végén éles görbület D irányba az utolsó 2 mm-en
Első ülésben:
D: 22/02-nél ill. 10/04-nél tartunk
ML: 17/02-nél tartunk
MB: 20/02-nél tartunk
Ideiglenes lezárás: Ca(OH)2+
Cavit+ flow

Megmunkálás menete II.

(2020.02.05)

D MF: 35/05
ML MF: 30/02
MB MF: 30/02

MB bemenet Gates #4-ig tágítva, 10-15-20 gépi path file-okkal megmunkálva, Mtwo-val 15/05-ig jutottam
ML 10-15-20 gépi path file-okkal tágítva, Mtwo-val 10/04-ig jutottam
Hosszú, görbe végű csatornáknál, vitalis fog esetén megelégszem a 02-es konicitással, nem erőltetem a nagyobbat

Átöblítés
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
5 ml 17%-os EDTA / csatorna (Endo-Solution: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
Citromsav 40% / 1 perc (Citric Acid: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)  Ultrahangos aktiválás 3×20 mp (NSK Varios 370: NSK E11 U-File #35) + passzív irrigálás EDDY-vel
Kiszárítás: Isopropylalkohol 40%, Aceton 40% (Canal Clean: Cerkamed)

Gyökértömés I.

Kiszárítható gyökércsatornák
A kiindulási panasz azonnal elmúlt
A csatornák látható területein nem maradt törmelék, Ca(OH)2
D: Continuous wave technique
Sealer: Total Fill BC Sealer
Down-pack: Elements Free (Sybron Endo)→ Mtwo gp (1db 30/05, 1db 35/04)
Buchanan gépi Pluggerek
Buchanan Hand Plugger #0,1,2
Back-Fill: Elements Free (Sybron Endo)

Gyökértömés II.

ML, MB:
Hideg technika, lateralkondenzáció (GP+Total Fill) + Back Fill
Buchanan gépi Pluggerek
Buchanan Hand Plugger #0,1,2
Back-Fill: Elements Free
(Sybron Endo)

Ideiglenes lezárás
Alkoholos átmosás
Homokfúvás (Rondoflex)
Sav
Bond
GC flow
Foszfát cement
Kontroll rtg
Jól látszik a meleg és hideg technika közti különbség a csatornák formájában és a tömések kontúrjában
A gyökértömések csúcsig érnek
A D csatornában homogénebb és falálóbb a gp
Látszik ahol MB csatorna belefut a ML-ba
Inkább kevésbé legyen szép a kontúr, minthogy a gépi eszközök erőltetése repedéshez vagy műszer fracturához vezessen
Onlay készítésre visszaküldtem a referáló orvoshoz
Epikrízis
Ebben az esetben kérdéses volt számomra, hogy feltétlenül szükséges-e a gyökérkezelés
Amennyiben adottak lettek volna a feltételek (türelmes és közelebb élő páciens), először megpróbáltam volna a töméscserével elérni a panaszmentességet
A páciensnek is és nekem is kisebb energia befektetéssel járt volna, kisebb kockázattal és jobb prognózissal
Minden ilyen esetben próbálom meggyőzni a pácienst, hogy adjon esélyt a fog vitalitásának megtartására
A gyökérkezelés során mindig adódhatnak váratlan események és nehezített csatornaanatómia
8 hónap múlva kontroll