1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A

Mikroszkópos gyökérkezelés esetbemutatás 5.

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka és fogászati anamnézis

Kollégám küldte hozzám gyökérkezelésre az urat, akinek a 37-es fogából kiesett a régi betét
A fog nem okozott panaszt
Nem volt szuvas
Gingiva felett végződött a
cavitas széle
A buccalis fal megtartott
A kezelési terv gyökérkezelés,csapos műcsonk és korona
A fog vitalitásának megőrzését és overlay-t javasoltam
Javaslatomat a referáló kolléga nem fogadta el (a betét eddig is kiesett,nem lehet az ilyet kofferdam izolálásban beragasztani…)

Kiindulási felvétel
37-es vizsgálata
Megfigyelés: kiesett modl tömés
Röntgen: nincs periapicalis elváltozásra utaló jel
Fájdalom spontán fellépése: –
Vitalitásvizsgálat hidegspray-vel: +
Érintésérzékenység: –
Kopogtatási érzékenység: –
Mozgathatóság: –
Szondázhatóság: –
Tapadásveszteség: –
Fistula: –
Kezelési terv
Endodontiai diagnózis: vitális pulpa
Kérdésfelvetés: gyökérkezelés nélkül milyen a protetikai felépíthetőség?

Terv:

Felvilágosítás a kezelés menetéről (a páciensnek nem mondhattam el, hogy nem értek egyet kollégám döntésével)
Izolálás
Preendodontalis felépítés
Trepanálás
Megmunkálás
Átöblítés
Gyökértömés
Postendo
Utókövetés 4 évig

Kezelési előkészületek
Beleegyező nyilatkozat és kezelési terv aláírása
Érzéstelenítés
Mikroszkóp (Zeiss PROergo) beállítása
Kofferdam felhelyezés (Ultradent: DermaDam)
Preendodontalis felépítés
Trepanálás
Primer hozzáférési nyílás (trepanáló gyémánt: Komet)
Bemenet-preparálás (UH file)
Secunder hozzáférési nyílás (ISO 08 és 10 Kerr file-ok)

Munkahossz meghatározása
Szondázás K-file-lal (ISO 10)
Endomotor (VDW.GOLD RECIPROK)

ML: 21mm ml csücsökhöz
MB: 21 mm mb csücsökhöz
D: 21,5mm mb fal közepéhez

Az utolsó 2mm-en kettéválik a csatorna a ct alapján, nem is megy le apexig a K-file (hiába készülne tűskontroll, ott is maximum csak ez látszódna)

Megmunkálás menete

A ct alapján ml és mb egy pontban végződik
ML MF: 30/05
MB MF: 25/06
D MF: 25/06 (2 mm-rel rövidebben megmunkálva)
IT: Apexcal+Cavit+kompozit

Átöblítés I.
Átöblítés II. (2020.01.28)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
5 ml 17%-os EDTA / csatorna (Endo-Solution: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
Citromsav 40% / 1 perc (Citric Acid: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed) Ultrahangos aktiválás 3×20 mp (NSK Varios 370: NSK E11 U-File #35)
Kiszárítás: Isopropylalkohol 40%, Aceton 40% (Canal Clean: Cerkamed)

Gyökértömés I.

Kiszárítható gyökércsatornák
Panaszmentes fog
Continuous wave technique
Sealer: Total Fill BC Sealer
Down-pack: Elements Free
(Sybron Endo)→ Mtwo gp
(1db 30/05, 2db 25/06)
Buchanan gépi Pluggerek
Buchanan Hand Plugger #0,1,2
Back-Fill: Elements Free
(Sybron Endo)

Gyökértömés II.

D csatorna:
Sok sealer
Hosszasabb, alaposabb kémiai megmunkálás
Cél: sealer befolyatása az utolsó 2 mm-be, ahol elágazik a csatorna

Kontroll rtg
Csúcsig érő
Falálló
Homogén gyökértömés
D csatornában a sealer
zár apicalisan
Sealerből pár csepp túlcsorgott mindkét gyökéren (most kifejezetten örülök neki, főleg distalisan)
MB és ML csatornákban down pack és back fill határán minimalis buborékképződés

Ideiglenes zárás
Musce fúróval a gp felesleg eltávolítása
Teflon (a leendő csap miatt)
Kompozit

Összefoglalás

Ebben az esetben a gyökérkezelés nehézségét a distalis csatorna utolsó 2 mm-én lévő elágazás jelentette
Ezenkívül azt gondolom, felesleges kockázatot vállaltam azzal, hogy nem őriztük meg a fog vitalitását
A leendő csapos műcsonk alkalmazásával ronthatjuk a fog prognózisát
A pácienst visszaküldtem a postendodontiai ellátásra kollégámhoz
A kezelés után még egyszer elmondtam javaslatomat kollégámnak
Célom a jövőben a pácienst hozzám küldő orvosokkal összhangban, azonos koncepcióval dolgozni