1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A

Mikroszkópos gyökérkezelés esetbemutatás 7.

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka és fogászati anamnézis

A kislány kb.1,5 éve megütötte a front fogait
Azóta rendszeresen kontrollálta fogorvos, aki szerint semmilyen tennivaló nem volt
A kislány édesanyja aggódott, az interneten talált meg és az alábbi felvételt hozta a konzultációra

Vizsgálat

A vizsgált területen vegyes fogazat: 11, 12, 13, 53
11 szürkésen elszíneződött
11 élpótlását a baleset után végezték el
Röntgen: 11-12-13-t érintő periapicalis elváltozásra utaló jel
Fájdalom spontán fellépése: –
Vitalitásvizsgálat hidegspray-vel: –
Érintésérzékenység: áthajlásban –
Kopogtatási érzékenység: –
Mozgathatóság: 53 +, a többi –
Szondázhatóság: +
Tapadásveszteség: –
Fistula: +

Gyerekeknél nehéz felmérni, mennyire relevánsak az adott válaszok

Kezelési terv

Endodontiai diagnózis (ami biztos): 11-nél chronicus apicalis parodontitis + külső resorptio

Kérdésfelvetés:
Szükséges-e 12-t kezelni?
Mozgó 53 okozhatja-e a fistulát?

Terv:
Felvilágosítás a prognózisról, a kezelés menetéről
Érzéstelenítés
Izolálás
Trepanálás
Megmunkálás
Átöblítés
Gyökértömés
Belső fehérítés, kompozit fedés
Utókövetés 4 évig

Kezelési előkészületek (2018.02.08)
Beleegyező nyilatkozat és kezelési terv aláírása
Első lépésben 11 gyökérkezelése mellett döntöttem
A kezelés időpontjára 53 kiesett és a fistula elmúlt
Érzéstelenítés
Mikroszkóp (Zeiss PROergo) beállítása
Kofferdam felhelyezés (Ultradent: DermaDam)
Trepanálás
Primer hozzáférési nyílás (trepanáló gyémánt: Komet)
Necrotikus pulpa
MH: 18mm
MF: 100

Megmunkálás menete

Ebben az esetben a kémiai megmunkálásnak van létjogosultsága
Melegített, aktivált NaOCl-tal (bemérve az oldalt sliccelt tűt)
UH, EDDY, EndoVac (bemérve)
Gyökértömés
A csatorna a bemért munkahosszon kiszárítható volt
Sikerült törmelékmentessé tenni
Az apexen kollagén szivacsot nyomtam túl
A szivacsig gyorsan kötő MTA-val tömtem
10 percet vártam
Az MTA fölé folyékony GP-t injektáltam
Teflon+foszfát cementtel zártam
3 hónap múlva kontrollra hívtam

Értékelés

A kontroll rtg szerint a gyökértömés nem csúcsigérő és nem falálló
Azonban a ct alapján tudom, hogy az apexlokátor által „rövidnek” mért érték a felszívódásból adódó ferde lefutású apicalis végződés legalsó pontja (így a tűskontroll teljesen megtévesztő lett volna és túltömést eredményez)
Legközelebb érdemes kisebb adagokban behelyezni az MTA-t és bátrabban kondenzálni
Ma több ülésben is öblíteném a csatornát

3 hónapos kontroll
A fog továbbra is panaszmentes, javulást mutat

1 éves kontroll
Esztétikai ellátás előtti fotók
3 lépéses belső fehérítés után

Epikrízis
Rendelésemen többször tapasztalom, hogy a balesetes gyermekek fogai nem részesülnek kellő időben megfelelő ellátásban
Ez gyakran eredményez kiterjedt gyulladásokat a periapicalis régióban és az apex felszívódásához vezet
Ennek eredménye lehet a fogak korai elvesztése, további resorptio, ankylosis
Jelen esetben a 11 éves kislány 11-ének periapicalis elváltozása elmúlt és 2 éve panaszmentes
De a fog gyökere megrövidült és meggyengült
Hosszútávon esztétikailag kedvezőtlen változás várható az állcsontok növekedésével
Célom a fog megtartása, ameddig csak lehetséges