1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A

Mikroszkópos gyökérkezelés esetbemutatás 3.

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka és fogászati anamnézis

Referált páciensként érkezett hozzám
46 gyökérkezelését elkezdte fogorvosa, de nem találta a csatornákat, ezért küldte hozzám
A fog ideiglenesen fel van építve, gyógyszeresen lezárva
Jelenleg panaszmentes
Kiindulási felvétel
46-os vizsgálata
Megfigyelés: OD kompozit tömés, trepanálva, IT
Röntgen: Túldimenzionált trepanációs nyílás, mesial irányba meggyengítve a fog, nincs periapicalis elváltozásra utaló jel
Fájdalom spontán fellépése: –
Érintésérzékenység: –
Kopogtatási érzékenység: –
Mozgathatóság: –
Szondázhatóság: –
Tapadásveszteség: –
Fistula: –

Kezelési terv

Endodontiai diagnózis: panaszmentes, megtrepanált fog
Kérdésfelvetés: mesial irányba milyen kiterjedésű az álút? Ez hogyan befolyásolja a protetikai prognózist?
Terv:
Felvilágosítás a kezelés menetéről
Izolálás
Megmunkálás
Átöblítés
Gyökértömés
Postendo
Utókövetés 4 évig

Kezelési előkészületek

Beleegyező nyilatkozat és kezelési terv aláírása
Érzéstelenítés
Mikroszkóp (Zeiss PROergo) beállítása
Kofferdam felhelyezés (Ultradent: DermaDam)
Primer hozzáférési nyílás (trepanáló gyémánt: Komet)
Bemenet-preparálás ( Munce fúró #3 – 1, Gates Glidden Maillefer 3–1)
Secunder hozzáférési nyílás (ISO 08 és 10 Kerr file-ok)

Munkahossz meghatározása

Szondázás K-file-lal (ISO 10)
Endomotor (VDW.GOLD RECIPROK)
DL: 18,5mm dl csücsökhöz
DB: 20,5mm db felszínhez
MB: 21mm mb csücsökhöz
ML: 20,5mm mes felszínhez

Megmunkálás menete
Mtwo-val

DL: 30/05
DB: 30/05
MB: 30/05
ML: 25/06

Átöblítés I.

5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
5 ml 17%-os EDTA / csatorna (Endo-Solution: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
Citromsav 40% / 1 perc (Citric Acid: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)  Ultrahangos aktiválás 3×20 mp (NSK Varios 370: NSK E11 U-File #35)
Kiszárítás: Isopropylalkohol 40%, Aceton 40% (Canal Clean: Cerkamed)

Átöblítés II.

Gyökértömés
A kezelés utáni átmeneti érzékenység néhány nap után megszűnt
A csatornák látható területein nem maradt törmelék, Ca(OH)2
A csatornák jól kiszáríthatóak
Continuous wave technique
Sealer: Total Fill BC Sealer
Down-pack: Elements Free (Sybron Endo)→ Mtwo gp (3db 30/05, 1db 25/06)
Buchanan gépi Pluggerek
Buchanan Hand Plugger #0,1,2
Back-Fill: Elements Free (Sybron Endo)

Ideiglenes lezárás
Alkoholos mosás
Rondoflex (homokfúvás)
Sav
Bond
GC flow
Foszfát cemen

Kontroll rtg

Összefoglalás

Ebben az esetben sokat segített DL csatorna fellelésében az előzetes ct

A többi csatorna megtalálásában pedig a nagyít
Szeásrencsére a mesial irányba elindított álút nem érte el a fog külsejét, azonban így is hozzájárul a fog meggyengítéséhez
A gyökértömés mind a 4 csatornában csúcsig ér, homogén, falálló, distalisan 1-1 pici buborék látszik a down pack és a back fill határán
A pácienst visszaküldtem a referáló orvoshoz onlay készítésére
8 hónap múlva kontroll