Esetbemutatás 10.

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka és fogászati anamnézis

A páciens az őt hozzám referáló orvoshoz azért érkezett, mert új töméseket, fogpótlásokat szeretett volna
Több régi tömés, gyökértömés, korona, foghiányok
Minden kezelést a kollégám végzett, 45 revisiot azért küldte hozzám, mert ő már ugyan elkezdte a kezelést, de a fog továbbra is fájdalmat okozott
„Fogmegtartás revisioval (esetleg resectioval kiegészítve) vagy extractio és implantáció?” – volt a felém intézett kérdése

Kiindulási felvétel

35-ös vizsgálata
Megfigyelés: Cavit ideiglenes tömésként
Röntgen: periapicalis elváltozásra utaló jel
Fájdalom spontán fellépése: +
Érintésérzékenység: +
Kopogtatási érzékenység: +
Mozgathatóság: –
Szondázhatóság: –
Tapadásveszteség: –
Fistula: –

Kezelési terv

Endodontiai diagnózis: chronicus apicalis periodontitis
Kérdésfelvetés: fogmegtartás vagy fogeltávolítás?
Terv:
Felvilágosítás a prognózisról és a lehetséges kezelések menetéről, melyek alapján a páciens a fogmegtartás mellett köteleződött el
Izolálás
Preendo
Trepanálás
Megmunkálás
Átöblítés
Gyökértömés
Postendo
Utókövetés 4 évig

Kezelési előkészületek
Beleegyező nyilatkozat és kezelési terv aláírása (2013.05.03)
Érzéstelenítés
Mikroszkóp (Labomed) beállítása
Kofferdam felhelyezés (Ultradent: DermaDam)
Preendo: kompozit felépítés distalisan

Trepanálás
Primer hozzáférési nyílás (trepanáló gyémánt: Komet)
Bemenet-preparálás (Endo-Z fúró, Munce fúró #3 – 1, Gates Glidden Maillefer 3–1)
Secunder hozzáférési nyílás (Kerr file ISO 10)
A régi gyökértömés már el lett távolítva
Munkahossz meghatározása
Szondázás K-file-lal (ISO 15)
Endomotor (Morita Denta Port ZX)
Tűskontroll
Munkahossz: 17mm
MF: ISO 35 K-file

Megmunkálás menete

Exam-Vision Lupe 2,8x segítségével
Gépi megmunkálás 40/.06-ig Mtwo-val
Kézi megmunkálás Ni-Ti kézi file-okkal 35-50-ig (a csatorna már 50-ig fel volt tágítva
Gépi megmunkálás Light Speed-vel (LSX 50), a minél alaposabb átfertőződött dentin-eltávolítás érdekében
MF: 50

Ideiglenes lezárás: Ledermix (az akut panaszok miatt)

Átöblítés
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
5 ml 17%-os EDTA / csatorna (Endo-Solution: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
Citromsav 40% / 1 perc (Citric Acid: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)  Ultrahangos aktiválás 3×20 mp (NSK Varios 370: NSK E11 U-File #35)
5 ml 2%-os CHX / csatorna (Gluco-Chex: Cerkamed)
Kiszárítás: Isopropylalkohol 40%, Aceton 40% (Canal Clean: Cerkamed)

Gyökértömés
2013.05.21: a fog panaszmentessé vált
A csatornát ki lehetett szárítani
Nagyításban nem látszott az átöblítés után visszamaradt korábbi gyökértömés vagy Ledermix
Continuous wave technique
Sealer: AH Plus
Down-pack: System B (Sybron)→ Autofit Greater Taper Gutta Percha 06, System B Buchanan Plugger 12
Buchanan Hand Plugger #0,1,2
Back-Fill: Obtura III Max, Obtura GuttaPercha
Ideiglenes tömés: Cavit+ Filtek Ultimate

Kontroll rtg
Postendo
Cirkon korona

Összefoglalás

A kontroll rtg egy csúcsig érő, falálló gyökértömést mutat
A 2013.09.16-os kontrollidőpontig nem jelentkeztek panaszok
A hetekig tartó kismértékű kopogtatási érzékenység teljesen megszűnt
A periapicalis elváltozásra utaló jel 4 hónap alatt kisebbedett

Epikrízis
A referáló orvos számára kérdésessé vált, hogy a 35-ös fogat eltávolítsa vagy megtartsa. Ezenkívül az is, ha a fogat megtartja, szükséges-e resecalni a revisiot követően.
A gondos anamnézist követően a pácienssel egyetértésben a fog megtartását helyeztük előtérbe, egyelőre revisioval, mivel az endodontiai, retaurativ és parodontalis prognosis lehetőséget kínált a sikeres kimenetelre.
A régi gyökértömés hossza szinte jó volt, homogénnek és falállónak látszott.
A fogban nem látszott repedésre utaló jel, viszont a gyt átfertőződhetett, mivel a fog régebben letörött.
Az újrakezelés során minden régi gyt maradványt eltávolítottam, amit egy megfelelő öblítési protokoll követett aktív ultrahangos aktiválással kiegészítve. Az új gyökértömés optimálisnak tűnik.
A postendo csappal együtt még optimálisabb lenne véleményem szerint.
A 4 hónapos kontroll bíztató.
3 éves kontroll
5 éves kontroll