1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A

Esetbemutatás 8.

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka és fogászati anamnézis

Csömöri kolléga referálta 36-os fogának revisioját kérve. Szerződésünkben szerepel, hogy a postendot a kolléga végzi majd. Hozott magával ct-t.
A ct és a szájvizsgálat alapján megállapítottam, hogy 14 és 47 mesialisan szuvas, 23 és 34 distalisan szuvas, 17, 36,46 gyökértömése inkomplett, 15-ön periapicalisan nagyobb elváltozásra utaló jel.
Szájhigiéniás instruálást és motiválást igényel.
Nem jár rendszeresen kontrollra.

Kiindulási felvétel
36-os vizsgálata
Megfigyelés: MOD kompozit tömés, distalisan secunder  caries
Kiindulási felvétel: minden csatornában rövid gyt, periapicalis elváltozásra utaló jel
Fájdalom spontán fellépése: –
Érintésérzékenység: –
Kopogtatási érzékenység: –
Mozgathatóság: –
Szondázhatóság: –
Tapadásveszteség: –
Fistula: –

Kezelési terv

Endodontiai diagnózis: chronicus apicalis periodontitis

Terv:
Felvilágosítás a kezelés menetéről
Izolálás
Caries eltávolítás, csonkfelépítés
Régi gyt eltávolítás
Megmunkálás
Átöblítés
Gyökértömés
Postendo (beküldő kolléga végzi)
Utókövetés 4 évig

Kezelési előkészületek (2020.02.26)
Beleegyező nyilatkozat és kezelési terv aláírása
Érzéstelenítés
Mikroszkóp (Zeiss PROergo) beállítása
Kofferdam felhelyezés (Ultradent: DermaDam)
Régi tömés és carieses laesio eltávolítása
Preendo: distalis kompozittömés

Gyökértömés eltávolítása előtti állapot
Gyökértömés eltávolítása
Munce bur (pulpakamra területén a carieses laesio eltávolítása)
Revisios file
XP Endo Shaper
Mtwo
UH file

Munkahossz meghatározása
Endomotor (VDW.GOLD RECIPROK)

MB: 16 mm (mb felszínhez)
ML: 16,5 mm (ml felszínhez)
D: 16,5mm (db részhez)
Megmunkálás menete
MB: 50/04
ML: 35/04
D: 40/04

Ideiglenes lezárás
Átöblítettem NaOCl-tal
Passzív irrigálás EDDY-vel
Szárítás
Lezárás Ca(OH)2-vel (ApexCal)
Cavitot rétegeztem rá
Folyékony kompozit a tetejére

2.ülés (2020.03.04)
Az első kezelés utáni panaszok néhány nap elteltével enyhültek
Szerettem volna elkészíteni a végleges gyt-t, de a mesialis csatornákba szárítás közben folyamatosan visszaszivárgott az exsudatum
A teljes kezelést arra szántam ezután, hogy Endovac-val NaOCl-t keringettem a csatornarendszerben
A fogat ideiglenesen zártam az 1. ülésben leírtakhoz hasonlóan
Átöblítés (2020.03.17)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
5 ml 17%-os EDTA / csatorna (Endo-Solution: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
Citromsav 40% / 1 perc (Citric Acid: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed) Ultrahangos aktiválás 3×20 mp (NSK Varios 370: NSK E11 U-File #35)
5 ml 2%-os CHX / csatorna (Gluco-Chex: Cerkamed)
Kiszárítás: Isopropylalkohol 40%, Aceton 40% (Canal Clean: Cerkamed)

Gyökértömés

A csatornák látható területein nem maradt törmelék, Ca(OH)2
A csatornák jól kiszáríthatóak
Continuous wave technique
Sealer: Total Fill BC Sealer
Down-pack: Elements Free (Sybron Endo)→ Mtwo gp (1 db 35/04, 1 db 40/04, 1 db 40/04 bevágva 50/04-re)
Buchanan gépi Pluggerek
Buchanan Hand Plugger #0,1,2
Back-Fill: Elements Free (Sybron Endo)

Ideiglenes lezárás
Munce Burs-vel bemeneti nyílások tisztázása
Alkoholos átmosás
Rondoflexes átfúvás
Desztillált vizes átmosás
Sav
Bond
GC flow-val bemeneti nyílások lezárása
Foszfát cement
Beküldő orvoshoz visszairányítás
Postendo javaslat: overlay

Kontroll rtg

Értékelés

A rtg-en csúcsig érő, falálló gyökértömés látható
A mesialis gyökércsúcson minimalisan túlcsorgott a bc sealer (ami tapasztalatom szerint néhány hónap után felszívódik)
A csatornák eredeti méretéhez képest jelentős túltágítás történt (az átfertőződött dentin eltávolítása miatt)
A kezelőorvosnak elküldtem az összes fogászati tennivalóról készített listámat
8 hónap múlva kontroll

Epikrízis
Ebben az esetben egy fogorvos kolléga 36-os fog revisioját kérte tőlem
Hosszadalmas volt a régi tömés eltávolítása és a szuvas laesio eliminálása
A preendodontiai felépítmény elkészítése után tudtam csak nekiállni a gyökérkezelésnek (kollégáimat bíztatom, hogy mindezt végezzék el ők és hozzám már úgy küldjék a pácienst, hiszen a fog későbbi protetikai felépíthetőségét is meg tudják vizsgálni és dönteni a prognózisról)
A pulpakamra szuvasságának eltávolítása és az átfertőződött vattadarabok kiszedése szintén időigényes volt
A gyökértömés eltávolítása után az idő nagy része kémiai megmunkálással telt
Nehezítette a továbbhaladást a gyökércsatornarendszer kiszáríthatatlansága, végül a gyökértömést sikerült ideális körülmények között elkészíteni
Jelen esetben a kezelés végén a páciens nem akart visszamenni az eredeti kezelőorvoshoz, ami kellemetlen helyzetet teremtett, hiszen mindezt az elején tisztáztuk (mindig nagyon határozott vagyok ebben a kérdésben és tartom magam a beküldő kollégával történt eredeti megállapodáshoz)