1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A

Mikroszkópos gyökérkezelés esetbemutatás 2.

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka és fogászati anamnézis

Bal oldali arcüreg panasz okát keresi a hölgy és azért érkezett hozzám referáló kollégámtól, hogy kicseréljem 26 gyökértömését és eltávolítsak egy betört eszközt24 mes+dist caries, 25 mes caries
Fogkő, gyulladt, vérző gingiva, molaris területen több helyen 5mm-es tasakok
Torlódott fogak, mélyharapás
Fogszabályozó szakorvoshoz küldtem konzultációra (van konzultációs időpontja)
Parodontológus szakorvos küldtem konzultációra (2020.01.15-én megtörtént az első kezelés, zárt kürettre visszarendelve))
Tömésekre visszaküldtem referáló kollégámhoz (2020.01.20-án elkészült az első tömés)

Kiindulási felvétel

26-os vizsgálat
CT: bal oldali sinusitisre utaló kép, mely 26 gyökereinek környezetéhez kapcsolódik
P: rövid gyt, apicalis elvált.
MB I: rövid gyt, betört eszköz,apicalis elvált.
DB: rövid gyt
MB II: feltáratlan
Spontán fájdalom: +
Érintésérzékenység: –
Kopogtatási érzékenység: +
Mozgathatóság: –
Szondázhatóság: + (5mm)
Tapadásveszteség: +
Fistula: –

Kezelési terv

Endodontiai diagnózis: chronicus apicalis periodontitis
Kérdésfelvetés:
A revisio szempontjából rossz prognózisú fog, érdemes-e újrakezelni?
A sinusitist ez a fog okozza-e?

Terv:
Felvilágosítás a prognózisról, a kezelés menetéről
Érzéstelenítés
Izolálás
Trepanálás
Megmunkálás, betört műszer eltávolítás
Átöblítés
Gyökértömés
Onlay
Utókövetés 4 évig

Kezelési előkészületek

A páciens kifejezetten kérte, szerette volna az újrakezelést
Beleegyző nyilatkozat és kezelési terv aláírása
Érzéstelenítés
Mikroszkóp (Zeiss PROergo) beállítása
Kofferdam felhelyezés (Ultradent: DermaDam)
Tömés és szuvas területek eltávolítása

Trepanálás

Primer hozzáférési nyílás (trepanáló gyémánt: Komet)
MB I és DB közti isthmusban átfertőződött szövettörmelék
MB II azonnal látható, szondázható
A gyökértöms már a pulpakamra területén elszíneződött, rosszul zár, szuvas területek veszik körül
Mielőtt bármit tennék, a pulpakamra területét tisztítom

Megmunkálás menete

P csatorna
Ezzel szoktam kezdeni, mert itt múlik el legelőször az érzéstelenítés hatása
Minden eszköz után NaOCl-tal átöblítés
Csatorna bemenet tisztítása Munce fúróval (mert szuvas volt)
Revisios file-lal óvatos gp eltávolítás (amíg könnyen megy)
Mtwo-val 40/04-től 30/05-ig gp eltávolítás, ekkor eljutottam az apexig
Gp eltávolítás 35-ös UH file-lal, Endo XP-vel
MF meghatározás kézi file-lal: 60
Gépi tágítás 60/04-ig
Addig tisztítottam UH-val és Endo XP-vel, míg átöblítés, szárítás után tisztának nem láttam

Megmunkálás menete

DB csatorna
Revisios file-lal óvatos gp eltávolítás (amíg könnyen megy)
Mtwo-val 40/04-től 25/06-ig gp eltávolítás
Tisztítás UH 35 file-lal
Gp maradéktalan eltávolítás után „koppanásig” jutottam (nincs még meg az apex)
Gondos CT elemzés -> a jelenlegi iránytól buccalisan kell keresni!
Előre görbített lila microopenerrel megtaláltam az irányt
Kézi 10-es file-lal eljutottam az apexig
Gépi tágítás 10/04-40/04-ig
MF: 40/04
Tisztítás Endo XP-vel
Addig tisztítottam UH-val és Endo XP-vel, míg átöblítés, szárítás után tisztának nem láttam

Megmunkálás menete

MB I és MB II összefut a CT alapján
A betört eszköz a két csatorna összefutási pontjában található, ahol a csatorna distal irányba görbül
MB II-ből sárgás purulens váladék kerül a path file-ra
MB I-ből az eddigiekhez
hasonlóan eltávolítottam a gp-t
Mindkét csatornát törmelékmentesre tisztítottam és szárítottam
A betört eszköz eltávolítása
A görbület alá tört eszköz nem vált láthatóvá a két csatorna tisztítását követően
Mivel CT állt rendelkezésemre, tudtam, hogy biztonságos összereszelnem MB I-et és II-t
Így már láthatóvá vált a betört eszköz vége
25-ös, majd 30-as UH file-lal ki tudtam rezgetni a csatornából

Ideiglenes lezárás

Ca(OH)2, Cavit, flow
Munkahossz meghatározása (2020.01.31)
Endomotor (VDW.GOLD RECIPROK)
P: 19,5 mm (p. felszínhez)
DB: 19,5mm (db alsó pontjához)
MB: 20mm (mb csücsökhöz)
MB 2mm-rel rövidebben tisztítható mechanikailag, mint a teljes MH, mivel kettéágazik a csatorna (ez várható volt a ct alapján)
Ezért a kémiai tisztításra fordítottam több időt (UH, EDDY)

Átöblítés

5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
5 ml 17%-os EDTA / csatorna (Endo-Solution: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
Citromsav 40% / 1 perc (Citric Acid: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)  Ultrahangos aktiválás 3×20 mp (NSK Varios 370: NSK E11 U-File #35)
5 ml 2%-os CHX / csatorna (Gluco-Chex: Cerkamed)
Kiszárítás: Isopropylalkohol 40%, Aceton 40% (Canal Clean: Cerkamed)

Ez a protokollom alapja a DGET hivatalos álláspontja alapján, de ennél sokkal többet és hosszabban öblítek NaOCl-tal, amit melegítek és passzívan is aktiválok

Gyökértömés

A kiindulási panasz néhány napos kezelés utáni átmeneti érzékenységet követően elmúlt
A csatornák látható területein nem maradt törmelék, Ca(OH)2
A csatornák jól kiszáríthatóak
Continuous wave technique (P és DB)
Sealer: Total Fill BC Sealer
Down-pack: Elements Free (Sybron Endo)→ Mtwo gp (40/04 bevágva 60/04-re, 40/04)
Buchanan gépi Pluggerek
Buchanan Hand Plugger #0,1,2
Back-Fill: Elements Free (Sybron Endo)

Gyökértömés

Termoplastic injection technique (MB), mivel „C” alakú
Sealer: Total Fill BC Sealer
GP: 200 fokra melegített –  Elements Free (Sybron Endo)

Ideiglenes lezárás

Munce Burs-vel bemeneti nyílások tisztázása
Alkoholos átmosás
Rondoflexes átfúvás
Desztillált vizes átmosás
Sav
Bond
GC flow-val bemeneti nyílások lezárása
Foszfát cement
A tömést készítő referáló orvoshoz irányítva
Postendo javaslat: onlay

Kontroll rtg

P és DB csúcsigérő, falálló
MB-nél látszik a lépcső, ahol
betört az eszköz
Látszik, hogy gp-val a csatornák elágazásáig tömtem
Az utolsó 2 mm a BC sealer-rel töltődött fel (rtg árnyéka kevésbé jó, mint pl. az AH Plusnak)
MB alakja kedvezőtlen lett az eredeti csatorna anatómiához képest, ezáltal ez a gyökér hajlamosabb lesz a törésre (ez rontja a fog prognózisát)

Érdekel az együttműködés

  Páciens beküldő kérdőív

   Páciens adatai:

   Beküldő orvos adatai:

   Rendelkezésre álló felvételek a fogról