1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A

Esetbemutatás 11.

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka és fogászati anamnézis

A páciens fogszabályozásra érkezett rendelőnkbe
A fogszabályozás előtt kollégáim depurálták, instruálták, motiválták, a nem jól záró töméseit kicserélték, a carieses fogait töméssel látták el
A fogszabályozás megtervezése alkalmával érkezett hozzám a páciens, hogy eldöntsük, eltávolítjuk vagy újrakezeljük 36-t

Kiindulási felvétel
36-os vizsgálata
Megfigyelés: occluso-distalis kompozittömés
Röntgen: distalisan nem zár a tömés, periapicalis elváltozásra utaló jel a mesialis és distalis gyökereken
Fájdalom spontán fellépése: –
Érintésérzékenység: –
Kopogtatási érzékenység: +
Mozgathatóság: –
Szondázhatóság: –
Tapadásveszteség: –
Fistula: –

Kezelési terv

Endodontiai diagnózis: chronicus apicalis periodontitis
Kérdésfelvetés: extractio vagy revisio?

Terv:
Felvilágosítás a kezelési alternatívákról, a kezelés menetéről és az esetleges kockázatokról
Izolálás
Preendodontiai felépítés: a cariese laesio eltávolítása, új ideiglenes tömés
Trepanálás
Megmunkálás
Átöblítés
Gyökértömés
Postendo
Utókövetés

Kezelési előkészületek
Beleegyező nyilatkozat és kezelési terv aláírása
Érzéstelenítés
Mikroszkóp (Zeiss PROergo) beállítása
Kofferdam felhelyezés (Ultradent: DermaDam)
Preendo: kompozitfelépítés
Trepanálás
Primer hozzáférési nyílás (trepanáló gyémánt: Komet)
Bemenet-preparálás (Endo-Z fúró, Munce fúró #6 – 1, Gates Glidden Maillefer 4–1)
Secunder hozzáférés:
Régi gyökértömés eltávolítása
Eukaliptusz olaj
Gates fúrók
K-file-ok
Ultrahangos fejek

Munkahossz meghatározása
Szondázás K-file-lal (ISO 10)
Endomotor (Morita Denta Port ZX)
Tűskontroll
D csatorna: 18,5mm (K-file ISO 30)
ML csatorna: 21mm (Hedström ISO 25)
MB csatorna: 20mm (K-file ISO 30)

Megmunkálás menete

Exam-Vision Lupe 2,8x segítségével
Kézi tágítás Ni-Ti kézi műszerek segítségével: Step-back Technika
MF D: 35
MF ML: 25
MF MB: 25
Átöblítés
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
5 ml 17%-os EDTA / csatorna (Endo-Solution: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed)
Citromsav 40% / 1 perc (Citric Acid: Cerkamed)
5 ml 2%-os NaOCl / csatorna (Chloraxid: Cerkamed) Ultrahangos aktiválás 3×20 mp (NSK Varios 370: NSK E11 U-File #35)
5 ml 2%-os CHX / csatorna (Gluco-Chex: Cerkamed)
Kiszárítás: Isopropylalkohol 40%, Aceton 40% (Canal Clean: Cerkamed)

Gyökértömés
Ideiglenes zárás: Ca(OH)2 (Cerkamed:Calcipast)
Gyökértömés (2013.02.22)
Kiszárítható gyökércsatornák
Hideg technika, lateralkondenzáció (GP+Seal Apex)

5 hónapos kontroll
5 éves kontroll
Epikrízis I.
Fogszabályozó kezelés előtt kérdéses volt 36 megtartása
A fog endodontiai, restauratív és parodontalis prognózisát megfelelőnek ítéltem meg, ezért újrakezeltem a fogat
A régi gyökértömés
Mindhárom csatornában rövid volt
Falállónak és homogénnek látszott
A fogban
Nem láttam repedésre utaló jelet
Koronális szivárgás, a tömés alatt átfertőződött szövetek
A kezelés alkalmával
Minden régi gyökértömő anyagot el tudtam távolítani
Mindhárom gyökércsatorna teljes hosszában átjárhatóvá vált
Epikrízis II.
A megfelelő öblítési protokollt UH-os aktiválással végeztem el
A gyökértömés formája mesialisan optimális, distalisan a koronális gyökérharmadban egy kis lépcsőt képeztem a Gales Glidden fúróval
A gyökértömés mesialisan optimális, distalisan minimálisan túltömtem
A kompozit tömés közvetlenül a gyökértömés fölött buborékos
A postendodontiai ellátás onlay-val optimális
Az 5 hónapos kontrollfelvételen az eredeti periapicalis elváltozás területén megjelentek a csonttrabekulák, ezt bíztatónak tartottam, ezért hamarosan felkerült a fogszabályozó készülék először fentre, majd fél év múlva lentre is
A páciens ekkor már teljesen panaszmentes volt, ahogyan az 5 éves kontrollon is